Obnovitev podatkov
Geodetske uprave RS

V iObčini smo obnovili podatke slojev GURS – Geodetska uprava RS:

  • RPE - Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, krajevne skupnosti, šolski okoliši…)
  • KS - Kataster stavb
  • ZK - Zemljiški kataster

Podatke obnavljamo štirikrat letno, datum in vir podatkov vsakega sloja pa lahko preverite, če kliknete na ikono pri željenem sloju: