Ažuriranje tematskega sklopa
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije
01. februar 2011 14:00

V tematskem sklopu ZGS – Zavod za gozdove Slovenije s področja državnih vsebin smo ažurirali prostorska sloja:


  • varovalni gozdovi (stanje 11.10.2010) in
  • gozdni rezervati (stanje 12.10.2010).

Vir. Zavod za gozdove Slovenije