Nov prostorski sloj ZKP - Lastniki in posestni listi
15. februar 2011 9:00

V tematski sklop GURS – Geodetska uprava RS -> ZKP - Zemljiško katastrski prikaz -> PL – Posestni listi smo dodali nov prostorski sloj ZKP - Lastniki in posestni listi s področja državnih vsebin.

Grafično je sloj prikazan glede na lastništvo po petih kategorijah:        

  • OBČINA JE 100% LASTNIK
  • OBČINA JE SOLASTNIK
  • JAVNO DOBRO
  • REPUBLIKA SLOVENIJA
  • OSTALI

Poleg grafičnega prikaza je na karti viden tudi izpis dveh največjih lastnikov parcel.