Ažuriranje tematskega sklopa ARSO – Agencija RS za okolje
21. februar 2011 12:00

V tematskem sklopu ARSO – Agencija RS za okolje s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podskupine:

  • OKOLJE
  • VODE in
  • NARAVA.
Vir. Agencija RS za okolje