Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
7. marec 2011 9:00

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 18.02.2011),
  • KS - Kataster stavb (stanje 18.02.2011) in
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 18.02.2011)
Vir: GURS