NAKLON PARCEL
23. junij 2011 8:50:00

V spletne GIS-portale iObcina, iKomunala in iSlovenija smo v zavihek Opravila dodali novo orodje za izračun in grafični izris naklona parcel.

Orodje vam omogoča izračun maksimalnega, minimalnega in srednjega naklona v odstotkih in stopinjah ter grafični prikaz porazdelitve naklonov izbranih parcel.


Slika: Prikaz izračuna in grafičnega prikaza naklona izbrane parcele.  

Vabimo vas, da ga preizkusite.