Ažuriranje tematskega sklopa GJI – Gospodarska javna infrastruktura
6. april 2011 9:00:00

V tematskem sklopu GJI – Gospodarska javna infrastruktura s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podatke:

  • prometna infrastruktura (stanje 18.2.2011),
  • energetska infrastruktura (stanje 18.2.2011),
  • komunalna infrastruktura (stanje 18.2.2011),
  • vodna infrastruktura (stanje 18.2.2011) in
  • druga omrežja in objekti v javni rabi (stanje 18.2.2011).


Vir. GURS