Ažuriranje tematskega sklopa MOP - Ministrstvo za okolje in prostor
1. september 2011 12:56:33

V tematskem sklopu MOP - Ministrstvo za okolje in prostor s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje sloje:

  • Veljavni državni prostorski akti
    (stanje 25.07.2011),
  • Državni prostorski akti v pripravi
    (stanje 10.08.2011) in
  • Veljavni začasni ukrepi
    (stanje 09.06.2011)
Vir: MOP