NOVOST
06. september 2011 10:00

iOBČINA – POROČILO O PARCELI

Nova funkcionalnost  izdelave poročila o parceli.

Vsi registrirani uporabniki lahko za posamično parcelo dobijo popolno informacijo o parceli iz državnih evidenc, kateremu smo dodali še:
Naklon parcele, grafična površina , oddaljenost infrastruktur (GJI) od parcele, dolžine infrastruktur na parceli, oddaljenost najbližjega vodotoka itd...

Poročilo lahko še opremimo z grafičnimi prilogami (t.i. temami), ki jih lahko tudi sami pred-pripravimo iz poljubnega podatkovnega sloja podatkov.
Postopek uporabe je preprost:
1. Poiščite vašo želeno parcelo na karti in jo označite
2. Aktivirajte ukaz: Poročilo o parceli 
3. Počakajte nekaj sekund, da sistem izvede zahtevne računske operacije
4.Izdelano Poročilo shranite ali natisnite z izbiro ustrezne ikone v glavi poročila.

video pomoč