GEOLINK

Funkcija Geolink omogoča prikazovanje dveh GIS pregledovalnikov hkrati v grafičnem oknu portala. Vsebina obeh izbranih GIS oken je geolokacijsko povezana. Ko se premikamo v enemu izmed oken, se sinhrono premika območje karte v drugemu oknu.

Povezava na priročnik

Poglejte si tudi video o funkciji Geolink