NOVOST
26. september 2011 12:04:05

iOBČINA – TEMATIKE 

Za vse uporabnike GIS sistema iObcina smo pripravili vnaprej pripravljene tematike.

Tematike so skupina vidnih oziroma aktivnih »vektorskih vsebin« in »rastrskih podlog«, ki tvorijo zaključeno celoto (karto). Kliknite na želeno Tematiko in aktivirali boste GIS z želeno problematiko.

Tematike smo razdelili na več tematskih sklopov:   

  • Javna infrastruktura (energetika, komunala, promet in elektronske komunikacije)   
  • Prostor (narava, voda, kulturna dediščina, državni prostorski načrti) 
  • Kataster stavb in hišne številke
  • Zemljiško katastrski prikaz