Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
30. september 2011 9:10:26


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 20.09.2011),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 20.09.2011) in
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 20.09.2011)
Vir: GURS