Izpis podatkov REN
       
10. oktober 2011 08:30:21
       

Pri izpisu podatkov o parcelah in stavbah smo vključili tudi podatke iz Registra Nepremičnin - REN. Med drugim so na voljo podatki o namenski rabi, dejanski rabi in boniteti parcele, ter podatki o opremljenosti in površinah stavb in prostorov.

Odslej bomo tudi te podatke redno posodabljali 4-krat letno.