Posodobitev preglednih SIGI kart
26. oktober 2011 12:41:21

V tematskem sklopu grafičnih podlog Pregledne karte smo ažurirali pregledne SIGI karte merila 1000, 250 in 50 (stanje 7.10.2011).

Vir. Geodetski inštitut Slovenije