NOVOST
16. september 2011 10:00

iOBČINA – POROČILO O STAVBI

Nova funkcionalnost izdelave POROČILA O STAVBI.

Vsi registrirani uporabniki lahko za posamično stavbo dobijo popolno informacijo o stavbi, ki vključuje sledeče informacije:

- Seznam hišnih številk in število stalnih in začasnih prebivalcev.
- Stavbi brez HŠ se določi najbližja HŠ in podatki o njej
- Splošni podatki o stavbi
- Površina zemljišča pod stavbo
- Vsote površin delov stavbe po dejanski rabi
- Vsote površin dodatnih prostorov
- Infrastruktura in oprema v stavbi
- GJI Infrastruktura v bližini stavbe
- Seznam parcel pod obodom stavbe
- Splošni podatki o vseh delih stavbe
- Podatki o delih stavbe s podrobnimi informacijami o:
   - Karakteristikah delov stavbe
   - Lastnikih delov stavbe
   - Dodatnih prostorih in parkiriščih, ki pripadajo delom stavbe