Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
18. januar 2012 9:05:26


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 3.01.2012),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 3.01.2012) in
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 3.01.2012)
Vir: GURS