Novosti pri izvozu podatkov v format SHP
02. februar 2012 09:30:22

V iObčini in ikomunali smo za vse pooblaščene registrirane uporabnike omogočili izvoz podatkov v format SHP s pripadajočo atributno tabelo.

Poleg izvoza v SHP je možen izvoz tudi v SDF in SQLITE format. Omogočen je izvoz celotnega sloja znotraj meje posamezne občine / komunale ali pa grafiko trenutnega ekrana.