Posodobitev državnih prostorskih aktov
10. februar 2012 09:27:33

V tematskem sklopu MOP - Ministrstvo za okolje in prostor s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednja sloja:

  • Veljavni državni prostorski akti
    (stanje 10.01.2012) in
  • Državni prostorski akti v pripravi
    (stanje 10.01.2012)
Vir: MOP