INTEGRACIJA NOVEGA PODATKOVNEGA SLOJA DIVJA ODLAGALIŠČA
29. februar 2012 15:59:33

V iObčino in iKomunalo smo dodali nov podatkovni sloj divja odlagališča iz registra divjih odlagališč.

Uporabniki iObčine in iKomunale lahko na karti vidijo lokacije divjih odlagališč v posamezni občini.