REGISTER DIVJIH ODLAGALIŠČ
29. marec 2012 9:30:00

Vsi občani in občine, ki ste sodelovali pri akciji Očistimo Slovenijo, boste lahko tudi na iObčini spremljali rezultate svojega dela.  

Vključili smo sloj Register divjih odlagališč društva Ekologi brez meja.