Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
20. julij 2012 9:40

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 13.07.2012),
  • KS - Kataster stavb (stanje 13.07.2012) 
  • GJI- Gospodarska javna infrastruktura (stanje 13.07.2012)
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 13.07.2012) in
  • REN - Register nepremičnin (stanje 13.07.2012)
Vir: GURS