MODUL NUSZ
03. september 2012 12:10

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
Posodobitev modula

NOVO Modul iNUSZ je pridobil vpogled v podatke evidence registra nepremičnin (REN). Novost je izpisana informacija o površinah delov stavb in njihovih lastnikih iz evidence REN za želen naslov.

Vašo evidenco NUSZ lahko posodobite z ustreznimi podatki evidence REN. Seveda se informacije evidence REN prikažejo tudi za naslove, kjer se NUSZ ne odmerja in so podatki uporabni za določitev novih zavezancev za odmero NUSZ.

Želite več informacij?
Pokličite nas na 01/520 82 89