Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
03. oktober 2012 9:36:26

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 3.10.2012),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 3.10.2012),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 3.10.2012) in
  • GJI - Gospod. javna infrastruktura (stanje 3.10.2012)
Vir: GURS