Nov podatkovni sloj Predlog sprememb območij Natura 2000
06. november 2012 13:00:00

V tematski sklop ARSO -> Narava smo dodali nova podatkovna sloja za pregledovanje strokovnega predloga sprememb območij Natura 2000 po:

  • Direktivi o pticah (SPA) in
  • Direktivi o habitatih (pSCI),
ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave
(julij 2012).