Posodobitev državnih prostorskih aktov
14. november 2012 08:15:21

V tematskem sklopu MZIP - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednja sloja:

  • Veljavni državni prostorski akti
    (stanje 09.10.2012) in

  • Državni prostorski akti v pripravi
    (stanje 26.10.2012)
Vir: MOP