Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
20. december 2012 8:20:26

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 10.12.2012),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 10.12.2012),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 10.12.2012),
  • REN - Register nepremičnin (stanje 10.12.2012) in
  • GJI - Gospod. javna infrastruktura (stanje 10.12.2012).
Vir: GURS