Ažuriranje državnih prostorskih podatkov
03. april 2013 09:06:21

V tematskih sklopih s področja državnih vsebin smo posodobili:

  • DEJANSKA RABA (stanje 27.02.2013),
  • DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI (26.03.2013),
  • GOZDNI REZERVATI (20.9.2012)
  • VAROVALNI GOZDOVI (23.11.2012)

Vir. MKO, MZIP, ZGS