Ažuriranje tematskega sklopa ARSO – Agencija RS za okolje
21. februar 2011 12:00

V tematskem sklopu ARSO – Agencija RS za okolje s področja državnih vsebin smo ažurirali:

  • Natura 2000 (19.4.2013) in
  • Ekološko pomembna območja (19.4.2013)
Vir. Agencija RS za okolje