Ažuriranje državnih prostorskih podatkov
07. maj 2013 08:18:21

V tematskih sklopih s področja državnih vsebin smo posodobili:

  • Dejanska raba (MKO, stanje 11.04.2013),
  • GERK (MKO, stanje 08.04.2013)
  • Državni prostorski akti v pripravi (MZIP,10.04.2013)

Vir. MKO, MZIP