Vklopi/Izklopi prikazovanje namigov (med opravili in na desni klik) - novo!!!
28. maj 2013 12:36:21

  • Možnost vklopa ali izklopa namigov (tooltip);
  • Privzeto so namigi vklopljeni;
  • Ko označimo določen element na karti (točkovni, linijski ali poligonski) se pokaže rumeno pogovorno okno s kratko informacijo o označeni vsebini, ki jo lahko po lastni želji tudi izklopimo.