Posodobitev hitrega iskanja
- novo!!!
11. junij 2013 08:36:21


  • Bolj pregledni rezultati hitrega iskanja;
  • Preko rezultatov iskanja omogočen direkten izpis in analiza iskanih podatkov;
  • Hitri gumbi, ki omogočajo izpis, analizo ali prikaz rezultatov na karti;