Ažuriranje tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
09. julij 2013 8:00:26

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 02.07.2013),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 02.07.2013),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 02.07.2013),
  • REN - Register nepremičnin (stanje 02.07.2013) in
  • GJI - Gospod. javna infrastruktura (stanje 02.07.2013).
Vir: GURS