Poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
09. julij 2013 14:15


15. julij 2013 je zadnji rok za oddajo podatkov na MKO za poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

V podjetju Kaliopa že nekaj let nudimo kvalitetno obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MKO.     

Pokličite nas na 01/520 82 87 in
pomagali vam bomo.