STATISTIKE PODATKOV REN
NOVO!!!!

04. november 2013 07:16:10


Za vse uporabnike s pooblaščenim dostopom smo pripravili novi aktualni statistiki iz podatkov REN in sicer:

- REN: Vsota vrednosti in površin DELOV STAVB po dejanski rabi

- REN: Vsota vrednosti in površin PARCEL po namenski rabi