Orodje za upravljanje s filtrom - NAMIG!
29. november 2013 07 :43:21

  • Možnost sestavljenja večnivojskega filtra (dodajanje in odstranjevanje več pogojev hkrati) na izbranem grafičnem podatkovnem sloju.
  • Primer: Na karti želimo prikazati vse cevi dimenzije 200 cm, ki niso v zasebni lasti (slika spodaj).