Poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
08. april 2014


28. februar 2014 je bil zadnji rok za oddajo podatkov na MKO za poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Za vse, ki še niste oddali vam lahko pomagamo.

V podjetju Kaliopa že nekaj let nudimo kvalitetno obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MKO.     

Pokličite nas na 01/520 82 87 in
pomagali vam bomo.