Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
17. februar 2014 07:37:26

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 07.02.2014),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 07.02.2014),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 07.02.2014),
  • REN - Register nepremičnin (stanje 07.02.2014) in
  • GJI - Gospod. javna infrastruktura (stanje 07.02.2014).

Vir podatkov: GURS

POZOR: Od 1.1.2014 Geodetska uprava RS ne vodi več podatkov o vrstah rabe, katastrski kulturi in razredu (več).