Posodobitev državnih prostorskih aktov
28. marec 2014 08:18:21V tematskem sklopu
MZIP - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednja sloja:

  • Veljavni državni prostorski akti
    (stanje 26.03.2014) in

  • Državni prostorski akti v pripravi
    (stanje 26.03.2014).
Vir: MZIP