Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
05. maj 2014 10:10:26

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 30.04.2014),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 30.04.2014),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 30.04.2014),
  • REN - Register nepremičnin (stanje 30.04.2014) in
  • GJI - Gospod. javna infrastruktura (stanje 30.04.2014).
Vir: GURS