NAKLON PARCEL - NAMIG!
5. avgust 2014 14:07:21

V zavihku Opravila se nahaja orodje za izračun in grafični izris naklona parcel.

Orodje vam omogoča izračun maksimalnega, minimalnega in srednjega naklona v odstotkih in stopinjah ter grafični prikaz porazdelitve naklonov izbranih parcel.


Slika: Prikaz izračuna in grafičnega prikaza naklona izbrane parcele.  

Vabimo vas, da ga preizkusite.