Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
25. september 2014

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 17.09.2014),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 17.09.2014),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 17.09.2014),
  • REN - Register nepremičnin (stanje 17.09.2014) in
  • GJI - Gospod. javna infrastruktura (stanje 17.09.2014).
Vir: GURS