Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
25. november 2014


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:


  • RPE - Register prostorskih enot (stanje 18.11.2014),
  • KS - Kataster stavb
    (stanje 18.11.2014),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz (stanje 18.11.2014),
  • REN - Register nepremičnin (stanje 18.11.2014).

Vir: GURS