Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
24. januar 2015


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

 • RPE - Register prostorskih enot
  (stanje 16.01.2015),
 • KS - Kataster stavb
  (stanje 16.01.2015),
 • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz
  (stanje 16.01.2015),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 16.01.2015).

Vir: GURS