Poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
27. marec 2015

Občine pravočasno poskrbite za oddajo podatkov!

Izteka se rok za oddajo (17.4.2015) poročanja občin o standardih opremljenosti obvezni občinski gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.     

V podjetju Kaliopa že nekaj let nudimo kvalitetno obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MOP.     

   

Pokličite nas na 01/520 82 87 in
pomagali vam bomo.