Posodobitev državnih prostorskih vsebin
10. julij 2015

V tematskih sklopih MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MOP- Ministrstvo za okolje in prostor in ARSO - Agencija RS za okolje s področja državnih vsebin smo posodobili:

  • MKGP - Dejanska raba (stanje 30.06.2015) in
  • MKGP - GERK (stanje 30.06.2015)
  • MOP - Veljavni državni prostorski akti v pripravi
    (stanje 26.06.2015)
  • MOP - Veljavni začasni ukrepi (stanje 07.05.2015)
  • ARSO - Okolje (09.07.2015)
  • ARSO - Vode (09.07.2015)
  • ARSO - Narava (09.07.2015)