Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
15. julij 2015


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

 • RPE - Register prostorskih enot
  (stanje 09.07.2015),
 • KS - Kataster stavb
  (stanje 09.07.2015),
 • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz
  (stanje 09.07.2015),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 09 .07.2015).
 • GJI - Gospodarska javna infrastruktura (stanje 09.07.2015)

Vir: GURS