Vključitev novih državnih vsebin
31. julij 2015
V tematskem sklopu ARSO - Agencija RS za okolje
s področja državnih vsebin smo vključili nov prostorski sloj:

  • erozijska območja (stanje 30.07.2015)
Vir: ARSO