Ste opazili poškodovano vozišče, bi radi opozorili na divje odlagališče v občini, bi radi opozorili občane na zaporo ceste in še kaj?
Poskusite 112.iobcina.si spletni portal Občinsko OKO.

Občinsko OKO je sistem obveščanja in komuniciranja s katerim lahko občani sporočajo predloge ali težave ustrezni občinski ali državni službi.
Na spletnem  portalu in na androidih lahko spremljate posredovana vprašanja in odgovore in aktivno  sodelujejo pri njih.

Omogočena je tudi komunikacija v obratni smeri, ko želi ustrezna služba uporabnikom sporočiti nekaj pomembnega.

Vabljeni, da poizkusite.
Spletni portal: 112.iobcina.si
Androidna aplikacija OKO