MODUL
PREDLOGI IN POBUDE

14. december 2015

Modul je zasnovan na podlagi 47. člena ZPnačrt-a ter osnutka Pravilnika o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu. Zakon zavezuje občine k analizi in vrednotenju vseh prejetih pobud in razvojnih potreb vsaj enkrat na dve leti in ter pisno opredelitev vsem vlagateljem glede njihove pobude. Modul omogoča ažuriranje, analizo in vrednotenje prejetih pobud.

Več o MODULU

Vas zanima več?
Želite, da vas obiščemo in vsebine podrobno predstavimo?     
Kontaktirajte nas po telefonu
01/520 82 84 (85)
ali mailu: info@kaliopa.si