Uporabniški vmesnik 
20.01.2016

Ne spreglejte:
Ukaz Shrani trenutni pogled kot sliko smo iz Opravil prestavili na desni klik na miški.